Motie (gewijzigd/nader) : Nader gewijzigde motie van de leden Kröger en Thijssen over investeringen van netbeheerders in lijn brengen met wat nodig is om de aangescherpte klimaatdoelen te halen (t.v.v. 29023-413)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Joris Thijssen, Tweede Kamerlid