Motie : Motie van het lid Tjeerd de Groot over een publiekscampagne om het waterbewustzijn en het draagvlak voor maatregelen voor voldoende schoon water te vergroten

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27625-659 Stand van zaken en ontwikkelingen die betrekking hebben op het waterdomein

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29517-246 Verzamelbrief meldkamers, missiekritische communicatie, alerteren, brandweerzorg en crisisbeheersing

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Water en Bodem sturend

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00