Statenpassage

Motie : Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over professionals de ruimte bieden om kansrijke voorstellen uit te proberen en over succesvolle voorstellen rapporteren aan de Kamer

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Inge van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H. Kat, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Mariëlle Paul, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Lijst van vragen en antwoorden

31066-1294 Lijst van vragen en antwoorden over de vijftiende Voortgangsrapportage Hersteloperatie Toeslagen periode mei - augustus 2023 (Kamerstuk 31066-1291)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-1296 Kabinetsreactie op de motie van het lid Marijnissen c.s. over ouders na de lichte toets de keuze voor maatwerk aanbieden en dit proces mogelijk maken binnen de hersteloperatie kinderopvang (Kamerstuk 36410-21)

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

21501-02-2772 Kabinetsappreciatie Rechtsstaatsrapport 2023 van de Europese Commissie

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een commissiedebat

31066-1273 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders (Kamerstuk 31066-1235)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-1235 Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister-president - Verzoek inzake overzicht reflectie beloftes kabinet n.a.v. rapport Ongekend Onrecht

Indiener A.C.W. de Vos, griffier

Brief regering

31066-1225 Uitvoering van de motie van het lid Omtzigt over binnen twee maanden een reflectie op de voortgang op alle beloftes aan de Kamer sturen en daarin aangeven hoe ouders en kinderen volledig en tijdig recht wordt gedaan (Kamerstuk 29279-762)

Indiener M. Rutte, minister-president

Brief regering

31066-1239 Reactie op het verzoek van het lid Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden, over de staat van de afhandeling Toeslagenaffaire

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-1238 Vervolg vonnissen hersteloperatie toeslagen

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek nadere toelichting uitvoering moties debat planning Belastingdienst afhandeling toeslagenaffaire

Indiener M. Schukkink, griffier

Brief regering

31066-1210 Reactie op moties ingediend bij bij het debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire n.a.v. stemmingen 14 maart 2023 (Kamerstuk 31066-1177, 1186, 1188 en 1202)

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Debat over de opvolging van het rapport 'Ongekend onrecht'

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:04

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:19

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50