Motie : Motie van het lid Ouwehand c.s. over het blokkeren van een EU-Mercosur-verdrag waarin de landbouw is opgenomen en het actief steun vergaren voor deze positie bij andere lidstaten

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Esther Ouwehand, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Laura Bromet, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Joris Thijssen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Stephan van Baarle, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  V.D.D. van Weerdenburg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R.J. Dekker, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R. Bisschop, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Marieke Koekkoek, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  D.J. Eppink, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.H. (Sylvana) Simons, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N.L. den Haan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  N. G√ľndogan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.R. van Haga, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan min BuHa-OS verzoek om bij de geannoteerde agenda van de RBZ/Handel van 30 mei 2024, het Europese krachtenveld in kaart te brengen ten opzichte van het EU-Mercosur verdrag.

Indiener E.A.M. Meijers, griffier

Brief regering

36410-XVII-54 Reactie op verzoek commissie over openstaande en deels voldane toezeggingen waarvan de deadline is verstreken

Indiener G.E.W. van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

31985-83 Reactie op de motie van de leden Ouwehand en Grinwis over bij de Europese Commissie en in de Raad duidelijk maken dat Nederland een EU-Mercosur-verdrag waarin de landbouw is opgenomen zal blokkeren (Kamerstuk 36410-XIV-67) en motie van het lid Ouwehand c.s. over het blokkeren van een EU-Mercosur-verdrag waarin de landbouw is opgenomen en het actief steun vergaren voor deze positie bij andere lidstaten (Kamerstuk 34682-125)

Indiener G.E.W. van Leeuwen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2784 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de Raad Buitenlandse Zaken Handel van 27 november 2023 (Kamerstuk 21501-02-2780)

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2741 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele Raad Buitenlandse Zaken Handel van 19 en 20 oktober 2023 (Kamerstuk 21501-02-2735)

Indiener J. Wuite, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

22112-3757 Fiche: Herziening verordening Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

22112-3741 Fiche: Mededeling nieuwe agenda betrekkingen EU-Latijns Amerika en het Caribisch gebied

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

21501-02-2636 Kabinetsreactie op Kamermoties over een EU-Mercosurakkoord

Indiener E.N.A.J. Schreinemacher, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Brief regering

21501-20-1948 Geannoteerde agenda Europese Raad en Eurozonetop van 23 en 24 maart 2023

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Debat over het NPLG en de stikstofproblematiek

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:10

Debat over de Europese top van 23 en 24 maart 2023

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Formele Raad Buitenlandse Zaken Handel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:12

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:59

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30