Motie : Motie van de leden Koerhuis en Tjeerd de Groot over een visie, een plan en een groeipad opstellen ten aanzien van duurzame scheepvaartbrandstoffen en nieuwe haventerreinen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D.A.N. Koerhuis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31409-440 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 februari 2024, over Maritiem

Indiener W.L. Postma, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

32813-1349 Klimaatbeleid voor de zeevaart

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31409-434 Verzamelbrief Maritieme Zaken

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een commissiedebat

31409-408 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 30 mei 2023, over maritiem

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-33-1017 Verslag van een schriftelijk overleg over het verslag informele bijeenkomst van EU transport- en energieministers op 27-28 februari 2023 (Kamerstuk 21501-33-1009)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31409-404 Stand van zaken openstaande moties en toezeggingen en een aantal relevante dossiers met betrekking tot maritieme zaken

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Maritiem (CD 8/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Maritiem

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:19

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Maritiem

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:45