Motie : Motie van de leden Leijten en Ellian over een reflectie op de rol van de Staat als procespartij

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Ulysse Ellian, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29279-830 Voortgang aanpak versterking toegang tot het recht

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

31753-286 Voortgang stelselvernieuwing rechtsbijstand

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Brief regering

36200-VI-133 Kabinetsreactie op het rapport Advocatendiensten aan de Staat

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Debat over de Staat van de rechtsstaat

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Juridische beroepen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25