Statenpassage

Motie : Motie van het lid Omtzigt c.s. over bij de uitwerking van het prijsplafond een voorstel doen voor situaties waarin er meerdere huishoudens per aansluiting zijn

Download

Indieners

Stemmingsuitslagen

Aangenomen met handopsteken


Voor: 150
75Vereist: 75
150Totaal: 150

Voor
VVD 34
D66 24
PVV 17
CDA 14
SP 9
PvdA 9
GroenLinks 8
PvdD 6
FVD 5
ChristenUnie 5
SGP 3
Groep Van Haga 3
JA21 3
DENK 3
Volt 2
Gündogan 1
BIJ1 1
Omtzigt 1
BBB 1
Fractie Den Haan 1
Tegen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen (Kamerstuk 29023-383)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

29023-383 Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

36200-162 Beantwoording vragen over tijdelijk prijsplafond

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

36200-XVI-32 Inventarisatie energiekosten (semi-)collectieve sector VWS-terrein

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Prijsplafond energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Contouren regeling tijdelijke tegemoetkoming blokaansluitingen

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00
Naar boven