Motie : Motie van het lid Bisschop over het op gebiedsniveau kunnen afwijken van de generieke aanwijzing van 3 meter brede bufferstroken

Download

Indieners

  • Indiener
    R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:25