Motie : Motie van het lid Bisschop over niet instemmen met een voorstel waarin een vaste dag voor de Europese verkiezingen is opgenomen

Download

Indieners

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022 en het verslag van de Raad Algemene Zaken d.d. 21 juni 2022

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

21501-02-2509 Geannoteerde agenda informele Raad Algemene Zaken van 15 juli 2022

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Tweeminutendebat Behandelvoorbehoud EU-Kiesakte (CD 21/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30
Naar boven