Motie (gewijzigd/nader)
Gaswinning

Gewijzigde motie van het lid Beckerman c.s. over een plan van aanpak voor de aanvullende compensatie (t.v.v. 33529-951)

Download Download

Ondertekenaars