Motie : Motie van het lid Agnes Mulder c.s. over in de beleidsdialoog met de Iraakse overheid aandacht vragen voor de precaire situatie van de christelijke gemeenschap in de Nineveh-vallei en Noord-Irak

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.H. (Agnes) Mulder, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Don Ceder, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27925-940 Voortgangsrapportage over de Nederlandse bijdrage aan de anti-ISIS coalitie en brede veiligheidsinzet Irak

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Extra procedurevergadering commissie Defensie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Voortgang en evaluatie missies

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20