Motie : Motie van het lid De Kort c.s. over de Kamer in het eerste kwartaal van 2023 een kabinetsbesluit omtrent de ratificatie van het facultatief protocol doen toekomen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Daan de Kort, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L.M. Werner, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Mirjam Bikker, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

24170-287 Voortgang ontwikkeling nationale strategie en verdere ontwikkelingen VN-verdrag handicap

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

31765-760 Reactie op verzoek van het lid Kuzu, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 1 november 2022, over het onderzoeksrapport ‘Discriminatie in de zorg’

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

24170-280 Reactie op verzoek commissie over o.a. de uitvoering van de motie van het lid Werner c.s. over een meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap (Kamerstuk 36200-XVI-70) en de motie van het lid de Kort c.s. over de Kamer in het eerste kwartaal van 2023 een kabinetsbesluit omtrent de ratificatie van het facultatief protocol doen toekomen (Kamerstuk 24170-278)

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Activiteiten

Dertigledendebat over discriminatie en de zorg

Plenair debat (dertigledendebat)
Tijd activiteit:

Debat over de implementatie van het VN-verdrag voor de rechten van mensen met een beperking

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Gehandicaptenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50