Motie : Motie van het lid Inge van Dijk c.s. over het onderzoeken van mogelijkheden om voor de dossiers relevante informatie te kunnen uitwisselen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Inge van Dijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Mariëlle Paul, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  L. van Raan, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  H. Kat, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31066-1273 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 29 juni 2023, over Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders (Kamerstuk 31066-1235)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-1235 Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen januari - april 2023 en maatregelen versneld duidelijkheid voor ouders

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Lijst van vragen en antwoorden

31066-1195 Lijst van vragen en antwoorden over de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 (Kamerstuk 31066-1165)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022 (Kamerstuk 31066-1165)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan de minister van Financiën - Verzoek om toestemming deelname ambtenaren aan technische briefing Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen

Indiener M. Schukkink, griffier

Brief regering

31066-1165 Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022

Indiener A. de Vries, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022

Technische briefing
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20