Motie : Motie van het lid Van Wijngaarden over een migratiedialoog tussen de EU en kandidaat-lidstaten waarbij medewerking aan tegengaan van illegale migratie naar de EU een cruciaal onderdeel wordt van de toetsingscriteria voor de uitbreiding van de EU

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

23987-395 Kabinetsappreciatie uitbreidingspakket 2023 en Groeiplan voor de Westelijke Balkan

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-02-2670 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de informele Raad Algemene Zaken van 21 en 22 juni 2023 (Kamerstuk 21501-02-2665)

Indiener L. Bromet, voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken

Brief regering

21501-02-2577 Verslag Raad Algemene Zaken van 13 december 2022

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Tweeminutendebat Raad Algemene Zaken (CD 8/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Raad Algemene Zaken d.d. 10 juli 2023

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Extra procedurevergadering commissie Europese Zaken (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Debat over de Europese top van 14 en 15 december 2023

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30