Motie : Motie van het lid Vestering c.s. over het opnemen van de OVV-adviezen in het maatregelenpakket tegen stalbranden

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  L. Vestering, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Joris Thijssen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Dion Graus, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Laura Bromet, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Marieke Koekkoek, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36410-XIV-23 Aanpak van stalbranden

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1293 Stand van zaken van een aantal moties, toezeggingen en regelgevingstrajecten die zien op dieren in de veehouderij

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

36200-XIV-117 Jaarplanning 2023 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Dieren in de veehouderij

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:09

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:35

Dieren in de veehouderij

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30