Motie : Motie van de leden Van Haga en Smolders over het stimuleren van licht elektrische voertuigen voor woon-werkverkeer

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.R. van Haga, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H.A.J. Smolders, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31305-448 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 31 januari 2024, over Duurzaam vervoer

Indiener W.L. Postma, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31305-441 Toezeggingen en motie duurzaam vervoer

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31305-414 Voortgang duurzaam vervoer en toelichting aanvullende klimaatmaatregelen mobiliteitssector

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Begroting Infrastructuur en Waterstaat (36200-XII) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15