Motie : Motie van het lid Kat c.s. over menstruatieartikelen in ieder geval voor minima gratis en laagdrempelig toegankelijk maken

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Kat, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Marieke Koekkoek, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Barbara Kathmann, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

24515-698 Eerste voortgangsrapportage aanpak geldzorgen, armoede en schulden

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Lijst van vragen en antwoorden

36360-XV-6 Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2022 (Kamerstuk 36360-XV-1)

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

26642-147 Toekenning middelen ESF+ voor voedselhulp (2021-2027)

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Verslag van een commissiedebat

24515-692 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 8 februari 2023, over Armoede- en schuldenbeleid

Indiener T. Kuzu, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

24515-677 Stand van zaken implementatieplan Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Activiteiten

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (36200-XV) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45

Armoede- en schuldenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:44

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20