Motie : Motie van het lid Jasper van Dijk over de stand van zaken rond nucleaire ontwapening en moderisering van kernwapens in Nederland

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

28676-447 Verslag van een schriftelijk overleg over o.a. de geannoteerde agenda voor de NAVO Foreign Ministers Meeting van 28 en 29 november 2023 (Kamerstuk 28676-446)

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

33694-69 Wapenbeheersing – opschorting Verdrag inzake Conventionele Strijdkrachten in Europa (CSE-verdrag)

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

36200-V-73 Uitvoering van de motie van het lid Jasper van Dijk over de stand van zaken rond nucleaire ontwapening en moderisering van kernwapens in Nederland (Kamerstuk 36200-V-30)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

33783-52 Uitstel toezending reactie op de motie van het lid Jasper van Dijk over de stand van zaken rond nucleaire ontwapening en moderisering van kernwapens in Nederland (Kamerstuk 36200-V-30)

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Begroting Buitenlandse Zaken (36200-V) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (LET OP TIJDSTIP GEWIJZIGD!)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:14

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

NAVO Ministeriële 4-5 april 2023

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

NAVO (dit debat is omgezet in schriftelijk overleg)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

NAVO Ministeriële 3-4 april 2024

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00