Motie : Motie van de leden Grinwis en Romke de Jong over snel duidelijkheid over de toegankelijkheid van de BMKB-Groenregeling voor kleine ondernemers

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.H. (Romke) de Jong, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32637-578 MKB financiering

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een commissiedebat

32637-571 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 1 juni 2023, over Verduurzaming mkb

Indiener J.J. Klink, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32637-561 Financiering en digitalisering mkb

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32637-562 Hoofdlijnen over de voortgang van de verduurzaming van het mkb

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Verduurzaming mkb

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30