Motie (gewijzigd/nader) : Nader gewijzigde motie van het lid Van Strien c.s. over uiterlijk juni 2023 met een brede visie op volkscultuur komen (t.v.v. 36200-VIII-40)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P.J.T. van Strien, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.M. Werner, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32820-521 Immaterieel erfgoed van, voor, door en met iedereen

Indiener F.Q. Gräper-van Koolwijk, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed (Kamerstuk 31511-51)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

32820-500 Stand van zaken moties en toezeggingen met betrekking tot cultuur

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

31511-51 Beleidsreactie op beleidsdoorlichting Erfgoed

Indiener G. Uslu, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

36200-VIII-196 Planningsoverzicht OCW 2023

Indiener R.H. Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Suze Groenewegzaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Uitgangspuntenbrief culturele basisinfrastructuur 2025-2028 (BIS)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Beleidsreactie op beleidsdoorlichting erfgoed

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Erfgoed

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Cultuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00