Motie : Motie van het lid Stoffer c.s. over de ICA conditioneel maken voor de gunning en meewegen in de besluitvorming

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  P.J. Valstar, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Derk Boswijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  D.J. Eppink, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  S.R. Fritsma, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen inzake Uitkomst verwervingsvoorbereidingsfase vervanging onderzeebootcapaciteit (Kamerstuk 34225-52)

Indiener R. de Roon, voorzitter van de vaste commissie voor Defensie

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan staatssecretaris Defensie - Feitelijke vragen uitkomst verwervingsvoorbereidingsfase vervanging onderzeebootcapaciteit

Indiener T.N.J. de Lange, griffier

Brief regering

34225-52 Uitkomst verwervingsvoorbereidingsfase vervanging onderzeebootcapaciteit

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Brief regering

34225-46 Reactie op nieuwsbericht Telegraaf over het programma vervanging onderzeebootcapaciteit

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Brief regering

34225-44 Proces tot gunning vervanging onderzeebootcapaciteit

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Brief regering

34225-43 Tweede voortgangsrapportage programma vervanging onderzeebootcapaciteit

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Brief regering

34225-42 Totstandkoming industriƫle samenwerkingsovereenkomst in het programma vervanging onderzeebootcapaciteit

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Activiteiten

Begroting Defensie (36200-X) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Materieel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Materieel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Vervanging Onderzeebootcapaciteit

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10