Statenpassage

Motie : Motie van het lid Valstar c.s. over voorkomen dat voormalige Defensiemedewerkers trainingen geven aan landen die een offensief cyberprogramma tegen Nederland voeren

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  P.J. Valstar, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  A.R. Hammelburg, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Derk Boswijk, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

35207-77 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 6 juli 2023, over China

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken

Brief regering

36200-X-88 Uitvoering motie van het lid Valstar c.s. over voorkomen dat voormalige Defensiemedewerkers trainingen geven aan landen die een offensief cyberprogramma tegen Nederland voeren (Kamerstuk 36200-X-25)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Brief regering

36200-X-73 Uitstel uitvoering motie van het lid Valstar c.s. over voorkomen dat voormalige Defensiemedewerkers trainingen geven aan landen die een offensief cyberprogramma tegen Nederland voeren (Kamerstuk 36200-X-25)

Indiener K.H. Ollongren, minister van Defensie

Brief regering

35207-61 Ontwikkelingen Chinabeleid: een verschuiving van de balans

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Begroting Defensie (36200-X) antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 18:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:20

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

China

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Extra procedurevergadering commissie Defensie (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45