Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Kops over ook huishoudens met blokverwarming compenseren (t.v.v. 36200-139)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Alexander Kops, Tweede Kamerlid