Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Vestering c.s. over het gebruik van middelen op basis van giftige niet-toetsbare stoffen verbieden (t.v.v. 27858-593)

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  L. Vestering, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Dion Graus, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Laura Bromet, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Joris Thijssen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

27858-673 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 14 mei 2024, over gewasbeschermingsmiddelen

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur

Brief regering

27858-671 Invulling moties en toezeggingen op het beleidsterrein gewasbescherming

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-653 Stand van zaken moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming - voorjaar 2024

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan ministers LNV-I&W - Verzoek om een brief over het Nederlandse standpunt in de EU inzake gewasbeschermingsmiddelen

Indiener R.P. Jansma, griffier

Brief regering

27858-644 Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het gebied van gewasbescherming - december

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een commissiedebat

27858-639 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 10 oktober 2023, over Gewasbeschermingsmiddelen

Indiener M. Amhaouch, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

27858-610 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming (Kamerstuk 27858-604)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-605 Invullen diverse moties gewasbescherming en Raadswerkgroep voorstel Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering LVVN

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15