Motie : Motie van het lid Van der Plas over rekening houden met het concept gesloten teeltsystemen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Caroline van der Plas, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

21501-32-1618 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 17 januari 2024, over Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)

Indiener D.J.G. Graus, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

21501-32-1610 Verslag Landbouw- en Visserijraad 10 tot en met 12 december 2023

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-32-1565 Verslag van een schriftelijk overleg over geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad van 25 juli 2023 (Kamerstuk 21501-32-1560)

Indiener M. Amhaouch, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-611 Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming – voorjaar 2023

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

27858-600 Actuele ontwikkelingen gewasbescherming: glyfosaat en verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Tweeminutendebat Gewasbeschermingsmiddelen (CD 20/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Stand van zaken rondom moties en toezeggingen op het terrein van gewasbescherming

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Extra procedurevergadering commissie LNV (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Gewasbeschermingsmiddelen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Regeling van Werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw- en Visserijraad (22/23 januari)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20