Motie : Motie van het lid Werner c.s. over een meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.M. Werner, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Mohammed Mohandis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Lisa Westerveld, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

24170-311 Verslag van een schriftelijk overleg over de Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking (Kamerstuk 24170-309)

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking (Kamerstuk 24170-309)

Indiener M. Agema, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

24170-309 Nationale strategie rond de positie van mensen met een beperking

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

36410-XVI-19 Voortgangsrapportage VWS-brede aanpak discriminatie en gelijke kansen

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over Fiche: Richtlijn invoering Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart (Kamerstuk 22112-3791)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

24170-288 Kabinetsreactie op monitorrapportage Rechtsbescherming van mensen met een beperking' van het College voor de Rechten van de Mens

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

22112-3791 Fiche: Richtlijn invoering Europese gehandicaptenkaart en Europese gehandicaptenparkeerkaart

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Verslag van een schriftelijk overleg

30420-385 Verslag van een schriftelijk overleg over het monitoren van de emancipatie van mensen met een beperking en het instellen van een burgerberaad (Kamerstuk 30420-381)

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

24170-287 Voortgang ontwikkeling nationale strategie en verdere ontwikkelingen VN-verdrag handicap

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Brief regering

24170-280 Reactie op verzoek commissie over o.a. de uitvoering van de motie van het lid Werner c.s. over een meerjarige nationale strategie voor mensen met een handicap (Kamerstuk 36200-XVI-70) en de motie van het lid de Kort c.s. over de Kamer in het eerste kwartaal van 2023 een kabinetsbesluit omtrent de ratificatie van het facultatief protocol doen toekomen (Kamerstuk 24170-278)

Indiener C. Helder, minister voor Langdurige Zorg en Sport

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Gehandicaptenbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36410-XVI) 1TK

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36410-XVI) antwoord 1e TK + rest

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25