Motie (gewijzigd/nader) : Nader gewijzigde motie van de leden Dassen en Omtzigt over een afbakening maken van sectoren die van belang zijn voor voedselzekerheid, energiezekerheid en strategische autonomie (t.v.v. 36200-126)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Laurens Dassen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29826-170 Actuele situatie energie-intensieve industrie ten gevolge van sterke prijsstijgingen energie

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Informatieverzoek met betrekking tot TEK-regeling en datacenters

Indiener D.S. Nava, griffier

Brief regering

32637-514 Steunmaatregelen bedrijfsleven EU-lidstaten ten behoeve van hoge energieprijzen

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35982-9 Open Strategische Autonomie

Indiener W.B. Hoekstra, minister van Buitenlandse Zaken

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

China (Geannuleerd i.v.m. plenaire schema)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 19:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Verduurzaming Industrie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Ondernemen en bedrijfsfinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:14

China

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00