Motie : Motie van de leden Grinwis en Boulakjar over het Bouwbesluit zodanig aanpassen dat er vanuit de bouwsector meer vraag ontstaat naar in Nederland geteelde biogrondstoffen en reststromen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    F. Boulakjar, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

32852-265 Normering circulair bouwen en standaardisatie uitvraag duurzame woningbouw

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

32852-223 Beleidsagenda normeren en stimuleren circulair bouwen

Indiener H.M. de Jonge, minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Brief regering

30252-77 Toekomst Landbouw

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Tweeminutendebat Wonen (CD 29/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:50

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering IenW

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Circulair bouwen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30