Motie : Motie van het lid Grinwis c.s. over rekening houden met inzaai en aangegane verplichtingen van bedrijven voor 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Thom van Campen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Derk Boswijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-XIV-117 Jaarplanning 2023 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag van een schriftelijk overleg

33037-488 Verslag van een schriftelijk overleg over het besluit tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen in verband met de implementatie van het zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn (Kamerstuk 33037-482)

Indiener J.L. Geurts, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

33037-486 Reactie op het verzoek van het lid Kops, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 24 januari 2023, over het bericht ’Minister Adema heeft Kamer en boeren verkeerd geïnformeerd en komt met slechte boodschap’

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

33037-485 Aanvullende informatie implementatie derogatiebeschikking

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

33037-484 Implementatie derogatiebeschikking en zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

33037-481 Diverse onderwerpen mestbeleid

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28625-344 Reactie op verzoek commissie op notitie '2023 overgangsjaar voor GLB en 7e APN' van LTO Nederland

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Tweeminutendebat Mestbeleid (CD d.d. 13/9)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:25

Landbouw, Klimaat en Voedsel

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Landbouw- en Visserijraad 30 januari (DUUR VERLENGD)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Mestbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00