Statenpassage

Motie : Motie van de leden Segers en Marijnissen over onderzoeken hoe de publieke belangen in de Nederlandse energievoorziening beter geborgd kunnen worden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29023-453 Reactie op de motie van het lid Omtzigt over een energiestrategie om in Nederland gewonnen gas beschikbaar te stellen aan de Nederlandse consument (Kamerstuk 29023-422)

Indiener J.A. Vijlbrief, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

29023-446 Appreciatie onderzoek Strategy& met betrekking tot publieke belangen

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

32813-1280 Concept Nationaal Plan Energiesysteem

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

32645-116 Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Brief regering

29826-155 Voortgang Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat (MIEK)

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

32813-1122 Appreciatie tussenrapportage van het Expertteam Energiesysteem 2050

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Systeemtransitie en klimaatbeleid na 2030

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Energiesysteem 2050 & kernenergie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00

Debat op hoofdlijnen over democratische zeggenschap over publieke voorzieningen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Gasmarkt & leveringszekerheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Marktordening retailmarkt energie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00