Motie : Motie van de leden Paternotte en Hermans over concrete acties waarbij meer werken wordt gestimuleerd door middel van een voltijdbonus, roosteraanpassingen en leeftijdsontslag binnen het Rijk

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Jan Paternotte, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Sophie Hermans, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

29544-1239 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 25 januari 2024, over Arbeidsmarktbeleid

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

31293-671 Aanpak voltijds- en meerurenbonus in het po

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

29544-1174 Aanvullende maatregelen aanpak arbeidsmarktkrapte

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Verslag van een commissiedebat

27923-450 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 15 december 2022,over Leraren en Lerarenopleidingen

Indiener I.J.M. Michon-Derkzen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief regering

27923-449 Decemberbrief lerarenbeleid

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Brief regering

29544-1159 Seniorenkansenvisie

Indiener C.E.G. van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

27923-447 Start werving kopgroep voltijdbonus/meerurenbonus in sector onderwijs

Indiener A.D. Wiersma, minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leraren en Lerarenopleidingen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:44

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Extra procedurevergadering commissie SZW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra procedurevergadering commissie OCW (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Arbeidsmarktbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25

Leraren

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00