Motie : Motie van de leden Hermans en Marijnissen over deze winter enkel afsluiting toestaan bij aantoonbaar misbruik, fraude of veiligheidsrisico's

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Sophie Hermans, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29023-398 Voorgenomen structurele wijziging van de Regeling afsluitbeleid ten behoeve van bescherming tegen afsluiting van (klein)verbruikers elektriciteit, gas en warmte bij betalingsproblemen

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Verslag van een notaoverleg

36200-169 Verslag van een notaoverleg, gehouden op 10 november 2022, over prijsplafond energie

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie (Kamerstuk 36200-77)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

36200-77 Nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie

Indiener R.A.A. Jetten, minister voor Klimaat en Energie

Activiteiten

Algemene Politieke Beschouwingen antwoord 1e termijn + rest

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:16

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) 1e TK

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Algemene Financiële Beschouwingen (36200 IXA/XB) (antwoord 1e termijn + rest)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:16

Nadere uitwerking tijdelijk prijsplafond energie (Kamerstuk 36200-77)

Inbreng feitelijke vragen
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Prijsplafond energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:00