Motie : Motie van de leden Van den Hil en Tielen over de wettelijke verankering van een opt-out voor de spoedeisende zorg

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    J. van den Hil, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Judith Tielen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

27529-317 Nivel-onderzoek naar vertrouwen in databeschikbaarheid van gezondheidsgegevens voor primair en secundair gebruik

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

25295-2050 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken gebruik Corona Opt-in (Kamerstuk 25295-2017)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken gebruik Corona Opt-in

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

25295-2017 Stand van zaken gebruik Corona Opt-in

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (35824)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Stand van zaken gebruik Corona Opt-in (TK 25295-2017)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Ontwikkelingen rondom het coronavirus/pandemische paraatheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Tweeminutendebat Stand van zaken gebruik Corona Opt-in (Kamerstuk 25295-2050)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:29

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00