Motie : Motie van de leden Van der Woude en Van der Molen over de risicoanalyse kennisveiligheid op systematische wijze laten uitvoeren door de instellingen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.H. van der Woude, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. van der Molen, Tweede Kamerlid