Motie : Motie van het lid Aartsen c.s. over extra uitstel tot zeven jaar voor belastingschuld door corona

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  Thierry Aartsen, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Romke de Jong, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Chris Stoffer, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Mustafa Amhaouch, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Dion Graus, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Stieneke van der Graaf, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun (Kamerstuk 35420-513)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat

Brief regering

35420-513 Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Verslag van een commissiedebat

31066-1112 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 7 september 2022, over de Belastingdienst

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31066-1102 Vormgeving versoepeling betalingsregeling (corona)belastingschuld

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Brief regering

31066-1100 Stand van zaken Belastingdienst

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Tweeminutendebat Coronasteunpakket (CD d.d. 12/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:00

STEMMINGEN (over alle onderwerpen van tot en met 6 juli 2022)

Stemmingen
Tijd activiteit: 13:02

Belastingdienst

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering commissie EZK

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:50

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Integrale voortgangsrapportage steunpakket met focus op NOW, TVL en fiscale steun

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00
Naar boven