Motie : Motie van de leden Van Ginneken en Leijten over op uniforme wijze inzicht geven in de budgetten voor digitalisering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    R.M. Leijten, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

26643-1140 Departementaal Financieel Overzicht 2024-2028 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

26643-1139 Financieel Overzicht Digitalisering

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

26643-1136 Meerjarig financieel overzicht ICT budgetten voor Buitenlandse Zaken 2024-2028

Indiener H.G.J. Bruins Slot, minister van Buitenlandse Zaken

Brief regering

26643-1134 Financieel overzicht digitalisering BZK

Indiener H.M. de Jonge, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

26643-1131 Departementaal Financieel Overzicht EZK

Indiener M.A.M. Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Brief aan de staatssecretaris BZK inzake verzoek om technische brief door ambtenaren van het ministerie

Indiener L. Boeve , griffier

Brief regering

26643-1126 Overzicht budgetten digitalisering 2024-2028

Indiener C.A. van der Maat, staatssecretaris van Defensie

Brief regering

26643-1123 Departementaal Financieel Overzicht ICT-kosten IenW 2024 – 2028

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Brief commissie aan bewindspersoon

Uitgaande brief aan de Staatssecretaris BZK d.d. 25 januari 2024 - verzoek om schriftelijke reactie te ontvangen waarin wordt aangegeven wanneer in 2024 verzamelbrieven naar de Kamer worden gestuurd

Indiener L. Boeve , griffier

Brief regering

26643-1122 Financieel Overzicht Digitalisering

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

26643-1112 Verzamelbrief Digitalisering december 2023

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

26643-932 Rijksbrede beschouwing bij meerjarige, departementale informatieplannen

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

26643-940 Werkagenda "Waardengedreven Digitaliseren"

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20