Motie : Motie van de leden Graus en Eerdmans over een roulatiesysteem binnen NVWA-teams om intimidaties en dergelijke te voorkomen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Dion Graus, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Joost Eerdmans, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

28286-1335 Stand van zaken moties en toezeggingen toezicht op slachthuizen

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1315 Verzamelbrief dierenwelzijn

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

36200-XIV-117 Jaarplanning 2023 van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Indiener P. Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief regering

28286-1258 Herziening stelsel keuren en toezicht

Indiener H. Staghouwer, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Activiteiten

Debat over voortdurende misstanden in Nederlandse slachthuizen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

gewijzigd tijdstip

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Strategische procedurevergadering

Strategische procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Dieren in de veehouderij

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:30