Statenpassage

Motie (gewijzigd/nader) : Nader gewijzigde motie van de leden Omtzigt en Marijnissen over een mogelijkheid tot herziening bij lopende uithuisplaatsingen (t.v.v. 31839-849)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Omtzigt, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

36096-6 Verlag van een schriftelijk overleg over de initiatiefnota van de leden Omtzigt, Kuiken, Azarkan, Dassen, Sylvana Simons en Van der Plas over Recht doen waar recht ontbreekt

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

31839-909 Tweede voortgangsbrief uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Verslag van een schriftelijk overleg

31066-1108 Verslag van een schriftelijk overleg over de actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1027)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag van een schriftelijk overleg

31839-872 Verslag van een schriftelijk overleg over de brandbrief van de ombudsman, de brandbrief van het ouderpanel, de enquĂȘte van de ouders zelf en de aanbevelingen van prof. Bruning inzake problemen met uithuisplaatsingen van kinderen (Kamerstuk 31839-820)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (Kamerstuk 31066-1027)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Brief regering

31066-1027 Actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag

Indiener F.M. Weerwind, minister voor Rechtsbescherming

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Actie op toezegging en moties uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslag (31066-1027)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:35

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Jeugdbescherming

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Jeugdbescherming (voortzetting)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 15:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 12:30