Statenpassage

Motie : Motie van het lid Kuik c.s. over coördinatie tussen departementen met het oog op afstemming van de opvang en landelijke regie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Kuik, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Marieke Koekkoek, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Don Ceder, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

19637-2905 Verzamelbrief opvang Oekraïne

Indiener E. van der Burg, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Activiteiten

Debat over de opvang van Oekraïense vluchtelingen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Vreemdelingen- en asielbeleid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30

Vreemdelingen- en asielbeleid (voortzetting tweede termijn)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 12:00

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45