Motie : Motie van het lid Sahla c.s. over het onderzoeken van knelpunten en bezien of relevante partijen meer gefaciliteerd kunnen worden

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F. Sahla, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    T. Kuzu, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    N.L. den Haan, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

29538-361 Beleidsreactie op het rapport van Pharos: ‘Hoe inclusief is de Nederlandse langdurige zorg voor ouderen met een migratieachtergrond?’

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

29538-360 Rapport over inclusieve ouderenzorg

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

36410-XVI-35 Stand van zakenbrief moties en toezeggingen begrotingsbehandeling 2024

Indiener C. Helder, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

36200-XVI-236 Stand van zaken moties en toezeggingen zomerreces 2023

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag van een schriftelijk overleg

31765-759 Verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsnota cultuursensitieve zorg (Kamerstuk 31765-702)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de beleidsnota cultuursensitieve zorg (Kamerstuk 31765-702)

Indiener B.M.G. Smals, voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Brief regering

31765-702 Beleidsnota cultuursensitieve zorg

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Debat op hoofdlijnen over de toekomst van de ouderenzorg

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit:

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Beleidsnota cultuursensitieve zorg

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 17:15

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (36410-XVI) 1TK

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Ouderenzorg (incl. ouderenhuisvesting)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00