Motie : Motie van de leden Nijboer en Maatoug over het aanspreken van pensioenfondsen op het uitkeren van torenhoge bonussen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Senna Maatoug, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om een planningsbrief betreffende de Wet toekomst pensioenen, wijziging overgangsrecht premievrije voortzetting vanwege arbeidsongeschiktheid bij een verzekeraar en de Wet pensioenverdeling bij scheiding

Indiener H.J. Post, griffier

Brief regering

32043-624 Verzamelbrief pensioenonderwerpen najaar 2023

Indiener C.J. Schouten, minister voor Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen

Activiteiten

Tweeminutendebat Pensioenonderwerpen (CD d.d. 31/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Debat over de stand van zaken van de Wet toekomst pensioenen

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00