Motie : Motie van het lid Werner c.s. over onderzoeken of het opnemen van de kan-bepaling daadwerkelijk leidt tot minder papieren rompslomp bij het contracteerproces

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    L.M. Werner, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    J. van den Hil, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    F. Sahla, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36200-XVI-191 Stand van zakenbrief moties en toezeggingen kerstreces 2022

Indiener E.J. Kuipers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Activiteiten

Wet maatschappelijk verantwoord inkopen Jeugdwet en Wmo 2015 (35816)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40