Statenpassage

Motie : Motie van het lid Bouchallikh over een programma in het MIRT wijden aan de uitvoering van het Nationaal Toekomstbeeld Fiets

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

31305-399 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 9 maart 2023, over actieve mobiliteit (wandelen en fietsen)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

31305-373 Verslag van een schriftelijk overleg over het Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025 (Kamerstuk 31305-362)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag schriftelijk overleg over het Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025 (Kamerstuk 31305-362)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31305-362 Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

35925-A-76 Uitkomsten van de Bestuurlijke Overleggen Leefomgeving in relatie tot het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (het MIRT)

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:15

Nationaal Toekomstbeeld Fiets en Fietsambitie 2022-2025

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:52

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:44

Actieve mobiliteit (wandelen en fietsen)

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40