Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van de leden Heinen en Inge van Dijk over geen boetes of taakstraffen voor mensen die de UBO-deadline niet hebben gehaald (t.v.v. 31477-70)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Eelco Heinen, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Inge van Dijk, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

31477-89 Verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register (Kamerstuk 31477-85)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

31477-85 Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Brief regering

32545-181 Bijgewerkte stand van zaken van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden (UBO's)

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Verslag van een schriftelijk overleg

32545-172 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)(Kamerstuk 32545-168)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg inzake de stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)(Kamerstuk 32545-168)

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

32545-168 Stand van zaken invoering van het register met gegevens van uiteindelijk belanghebbenden van juridische entiteiten (UBO-register)

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

UBO-register

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Analyse en opvolging uitspraak Hof van Justitie EU over het UBO-register

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:50

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25