Motie : Motie van het lid Leijten c.s. over altijd een gebruiksvriendelijk niet-digitaal alternatief bieden bij het ontwikkelen van nieuwe digitale middelen

Download

Ondertekenaars

 • Eerste ondertekenaar
  R.M. Leijten, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Barbara Kathmann, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  W.R. van Haga, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  Stephan van Baarle, Tweede Kamerlid
 • Mede ondertekenaar
  V.D.D. van Weerdenburg, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

29023-508 Verslag van een schriftelijk overleg over de stand van zaken Tijdelijk Noodfonds Energie (Kamerstuk 29023-460)

Indiener L.W.E. (Léon) de Jong, voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Brief regering

26643-1141 BIT-advies Beheer en Onderhoud Justid

Indiener D. Yesilgöz-Zegerius, minister van Justitie en Veiligheid

Brief regering

29362-317 Werken aan de één Overheid beleving

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Brief regering

26643-940 Werkagenda "Waardengedreven Digitaliseren"

Indiener A.C. van Huffelen, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Activiteiten

Tweeminutendebat Digitale overheid, datagebruik en algoritmen, digitale identiteit (CD d.d. 22/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:15

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Begrotingsonderdelen van BiZa, EZK en J&V die zien op digitalisering

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:52

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:05

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Digitale dienstverlening door de overheid

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Strafrechtketen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:30