Motie (gewijzigd/nader) : Gewijzigde motie van het lid Van der Molen over de Maatschappelijke Raad Schiphol betrekken bij de integrale afweging inzake Schiphol (t.v.v. 31936-925)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H. van der Molen, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over hoofdlijnen Schiphol (Kamerstuk 29665-432)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

29665-432 Hoofdlijnen Schiphol

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Hoofdlijnen Schiphol

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Luchtvaart

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35