Motie : Motie van de leden Grinwis en Van Ginneken over een specifieke aanpak voor laadlocaties voor vrachtwagens

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    Pieter Grinwis, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

31305-406 Realisatie laadinfrastructuur voor vrachtwagens

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

30175-420 Milieuzones en zero-emissiezones voor voertuigen

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

31305-368 Voortgang invoering vrachtwagenheffing per 1 oktober 2022

Indiener M.G.J. Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Verslag van een schriftelijk overleg

22112-3434 Verslag van een schriftelijk overleg over de Nederlandse input publieke consultatie herziening emissienormen vrachtvervoer (Kamerstuk 22112-3338)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:16

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:25