Statenpassage

Motie : Motie van de leden Bouchallikh en Van Ginneken over een routekaart voor een toekomstbestendige A12-spoorcorridor

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K. Bouchallikh, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    L.M. van Ginneken, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een schriftelijk overleg

21501-33-975 Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda informele bijeenkomst van EU-transportministers d.d. 20-21 oktober te Praag, Tsjechiƫ (Kamerstuk 21501-33-969)

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

23645-765 Uitkomsten Landelijke OV- en Spoortafel 16 juni 2022

Indiener V.L.W.A. Heijnen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Activiteiten

Tweeminutendebat Spoor, spoorveiligheid, ERTMS en internationaal spoorvervoer (29984-957)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Openbaar vervoer en taxi

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35