Statenpassage

Motie : Motie van het lid Eppink over kleine spaarders als eerste in aanmerking laten komen voor compensatie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D.J. Eppink, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

35927-130 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 20 april 2022, over opties voor rechtsherstel box 3

Indiener J.Z.C.M. Tielen, voorzitter van de vaste commissie voor Financiën

Brief regering

35927-125 Voorbereiding technische briefing box 3

Indiener M.L.A. van Rij, staatssecretaris van Financiën

Activiteiten

Debat over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Technische briefing over opties rechtsherstel box 3

Technische briefing
Tijd activiteit: 17:00

Opties voor rechtsherstel box 3

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Procedurevergadering Financiën

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20