Motie : Motie van het lid Alkaya c.s. over het niet verhogen van de lasten op arbeid of consumptie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    M.Ö. Alkaya, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    Senna Maatoug, Tweede Kamerlid
  • Mede ondertekenaar
    H. Nijboer, Tweede Kamerlid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

36120-2 Karakter van de Voorjaarsnota 2022

Indiener S.A.M. Kaag, minister van Financiën

Activiteiten

Debat over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021 inzake box 3

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Begrotingsproces

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:50